AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ

Torba yasaya konulması düşünülen ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın daha önce yapmış olduğu açıklamada ‘‘Amerika’da dört yıllık hemşire aynı zamanda doktor yardımcısı olarak görev yapıyor. Reçete yazma salahiyeti var. Nerede? Hastanede. Bunu biz niye yapmıyoruz. Bunu biz de yapacağız.”

Amerikada Hemşirelerin Reçete Yazma Yetkisi Nasıl Uygulanıyor ?

Açıklamalarında işaret ettiği Amerika’daki hemşirelik sistemini sizler için mercek altına alıp açıklamaya çalışacağız

 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Hemşirelik Sistemi

Certified Nursing Assistant (CNA)

Amerika’da hemşireliğin en temel ve giriş seviyesi Certified Nursing Assistant (CNA) dir. Genel olarak görev kapsamları Türkiye’de ki hasta bakıcılara benzer. Bazen kan şekeri ölçme, kan alma, yaşam bulguları takibi gibi ek görevleri alabilirler.

 

Licensed Practical Nurse (LPN)

Lisanslı Uygulama Hemşiresi olarak belirtilen Licensed Practical Nurse (LPN) olarak görev alanların genelde 1-2 yıllık meslek kurslarına gitmeleri gerekmektedir.Görev kapsamları içinde CNA görev ve yetkilerine ek olarak intravenöz ve riskli olmayan ilaçların uygulanması, pansuman değişimi, bazı rutin tedaviler ve hastanın rutin işlemler ile ilgili eğitimi gibi işler yer almaktadır.

 

Registered Nurse (RN)

Amerika’da lisanslı hemşireler Registered Nurse (RN) olarak adlandırılırlar.Görev dağılımlarının içine  LPN görev ve yetkilerine ek olarak hastanın değerlendirilmesi, bakımın planlanması, CNA ve LPN’lerin görevlendirilmesi ve takibi de yer almaktadır. Registered Nurse (RN) Lisanslı hemşireler kendi aralarında 3 e ayrılır.

Associate of Science in Nursing (Associate’s Degree-ADN): 2 yıllık bir eğitim aldıktan sonra alınırlar.

Diploma in Nursing: Diploma in Nursing kapsamında çalışan hemşireler 3 yıllık bir eğitimle işe alınırlar.

Bachelor of Science in Nursing (BSN):4 yıllık bir eğitimle alınır.Yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.

 

Advanced Practice Registered Nurse (APN veya APRN)

İleri seviyede bir hemşireliktir..APN birkaç farklı mesleği kapsamaktadır. RN olarak deneyim sahibi olmak, yüksek lisans veya doktora yapmak ve lisans sınavlarını geçmek gerekmektedir.APN’nin kapsadığı meslekleri şöyle belirtebiliriz:

 

Nurse Practitioner (NP): Pratisyen hekimlere benzer görevler yaparlar .Yetkileri arasında hasta muayenesi, tanı koyma ve reçete yazma yer almaktadır.

 

Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA): Anestezi uygulama ve ameliyat sırasında hastayı takip etmekten sorumludurlar.Türkiye’de ki Anestezi hekimlerine benzer görevleri vardır

 

Clinical Nurse Specialist (CNS): Bir klinik alanda uzmanlaşan kişilerdir.

 

Certified Nurse Midwife (CNM): Gebelerin doğum öncesi ve sonrası muayeneleri, komplikasyonsuz normal doğumun yaptırılması ve takibinden sorumludurlar.

 

AMERİKADA HEMŞİRELER NE KADAR KAZANMAKTADIR ?

Amerikadaki hemşirelerin bordrosunu incelediğimizde eyaletten eyalete (farklı vergi kesinti oranları) hemşirenin eğitim durumu,medeni durumu,uzmanlık alanı,gece vardiyası gibi özelliklerin belirleyici olduğunu görüyoruz.

 

Nurse Practitioner (NP) Pratisyen hekim seviyesinde bir pratisyen hemşirenin maaşı Oregon’da görev yaptığı ve bekar olduğunu farz edersek saatlik brüt ücreti 49 dolardır.

49 USD x 36 saat=1764 USD (Brüt)

1764×4=7054 USD Brüt aylık

Sağlık sigortası primleri+emeklilik primleri+diğer vergi kesintileri

Kesintiler toplamını tam olarak anlayamadık ama %25 kadar kesinti olduğunu tahmin ediyoruz.

7054x%25=1763,5

7054-1763,5=5290,50 USD nET

Bugün Amerika’da pratisyen hekim seviyesinde reçete yazabilen hemşire maaşı 5290 usd civarıdır.Aşağıdaki yer alan tabloda brüt saatlik ücretler yer almaktadır.

Bachelor of Science in Nursing (BSN) yani 4 yıllık eğitimi olan bir hemşire ise ortalama 3800-4000 usd almaktadır.

Not hesaplamalar en üst seviyenden senaryo edilmiştir.Aşağıda verilen tablolar brüt ücretlerdir.

Sedat ATLAS

Mutemet/Yazar