Tıp Fakülteleri Hastanesinde Yapılan Tahlil Laboratuvar Sonuçlarını Nasıl Öğreniriz?

Tıp Fakülteleri hastanesinde yapılan tahlil laboratuvar sonuçlarını nasıl öğreniriz? Tıp fakültelerinde hangi tahliller yapılır ? Sorularının cevaplarına bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

Tıp Fakültesi hastanesinde yapılan tahlil laboratuvar sonuçlarına tahlili yaptırdığınız üniversite hastanesinin online sitesinde yer alan tahlil laboratuvar sonuç öğrenme ya da e-sonuç linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra öğrenebilirsiniz.

Tıp Fakülteleri Hastanesinde Yapılan Tahlil Laboratuvar Sonuçlarını Nasıl Öğreniriz?

Tıp Fakülteleri hastanelerinde yapılan tahlil laboratuvar sonuçlarına ulaşmak oldukça kolay bir işlemdir. Hastanın tahlili yaptırdığı üniversite hastanesinin online sitesine girerek burada yer alan tahlil laboratuvar sonuç öğrenme ya da e-sonuç linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca Sonuçları üniversite hastanesinden de gidip öğrenebilirsiniz.

Tıp fakültelerinde Hangi Tahliller Yapılır ?

Tıp fakültelerinde tüm kan tahlilleri, gaita ve idrar tahlilleri ile görüntüleme testlerinin tümü yapılabilmektedir. Testler ise şunlardır;

Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı
– EEG Laboratuvarı

Biyofizik Ana Bilim Dalı
– Tremor Kayıt ve Analiz Laboratuvarı (Geçici Olarak Uygulama Yapılmamaktadır)
– Objektif Koku Testi Laboratuvarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
– Biyokimya Laboratuvarı
– Endokrin Laboratuvarı
– Genetik Laboratuvarı
– Hematoloji Laboratuvarı
– İmmünoloji Laboratuvarı
– Kardiyoloji Laboratuvarı
– Moleküler Laboratuvarı
– Nefroloji Laboratuvarı
– Nöroloji Laboratuvarı
– Solunum Laboratuvarı

Doku Tipleme Laboratuvarı
– Laboratuvar içeriği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
– Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı
– Yutma Bozuklukları Tanı ve Tedavi Laboratuvarı
– Dirayet Süren Lenfödem Tanı ve Laboratuvarı

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
– Solunum Fonksiyon Testi Labratuvarı
– Kan Alma Laboratuvarı
– Uyku Laboratuvarı
– Alerji Laboratuvarı

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
– Elektrofizyoloji Laboratuvarı
– Oküler Yüzey Araştırma Laboratuvarı

İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
– Hematoloji Laboratuvarı
– İmmünoloji Laboratuvarı

Kan Merkezi
– Kan Merkezi Laboratuvarı

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
– Ekokardiyografi Laboratuvarı
– Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
– Era tetkiki ve Denge Bozuklukları Laboratuvarı
– Objektif Odyometri Laboratuvarı
– Foniatri Laboratuvarı
– Yeni Doğan İşitme ve Tarama Laboratuvarı
– Odyometri Laboratuvarı 1
– Odyometri Laboratuvarı 2
– Odyometri Laboratuvarı 3
– İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Araştırma ve Uygulama Birimi

Nöroloji Ana Bilim Dalı
– Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı
Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı
Elektroensefalografi (EEG) Laboratuvarı
Polisomnografi (PSG) Laboratuvarı
Nöroüroloji Laboratuvarı
Yutma EMG Laboratuvarı
– Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı
Afazi Testi
Sağ Hemisfer Fonksiyon Testleri
Bellek Testleri
Frontal Testler
Praksis Testleri
Kognitif Yıkım İçin Tarama Testleri
Kognitif Yıkım İçin Klinik Değerlendirme Ölçekleri
Kognitif Yıkım İçin Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri
– Nörosensöriyel Laboratuvarı
Nöro-otolojik muayene
Nöro-oftalmolojik muayene
Saf ses odyometrisi
Göz hareketlerinin videonistagmografik kayıtlaması
Kalorik test (videonistagmografik kayıtlama ile beraber)
Otomatik perimetre ile görme alanı incelemesi
Fundus fotografisi
Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
İşitsel uyarılmış potansiyeller (AEP)
Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP)
Vestibüler uyarılmış potansiyeller
Olaya bağımlı potansiyeller
Statik postürografi
Video head-impuls test
Fonksiyonel head-impuls test
Optik Koherans Tomografi (OCT)

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
– Ria Laboratuvarı

Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
– Patoloji Laboratuvarı

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
– Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
– Asbest Araştırma Laboratuvarı
– Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı
– Tarama ve Elektron Mikroskop Laboratuvarı

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
– Deneysel Araştırma Laboratuvarı
– Moleküler ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
– Tıbbi Genetik Laboratuvarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
– Kültür Laboratuvarı
– Seroloji ve Viroloji Laboratuvarı
– İmmunoloji laboratuvarı

Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı
– Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı
– Parazitoloji Poliklinik Laboratuvarı
– Seroloji Laboratuvarı

Ancak yukarıda listede yer alan tetkiklerin bazıları her üniversite hastanesinde bulunmayabilir. Bu nedenle özel bir test için gidecek olan hastaların gidecekleri üniversite hastanesini arayarak bilgi almaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi Hastanesinde Randevusuz Muayene Olunur Mu?

Üniversite hastanelerinde randevusuz muayene acil servislerde yapılmaktadır. Polikliniklerde randevusuz hasta kabul edilmemektedir.

Tıp Fakültesi Hastanesinde Muayene Ücreti Alınır Mı?

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde vatandaştan ilave ücret alınabilmektedir. Devlete ait hastaneler ile devlete ait üniversite hastanelerinde ise yatak ücretleri hariç ilave ücret alınmamaktadır.

Üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin muayenesinde ilave ücret ödenmektedir. Eğer devletin 3. basamak hastaneleri yani eğitim araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinde hocalara muayene olmak istenirse tıpkı özel hastanelerdeki gibi fark (tedavi muayene bedelinin 1 katını ) ödemek zorunludur.

Tıp Fakültesi Hastaneleri Doktor çalışma cetveline Doktor Bul sistemimizden ulaşabilirsiniz.

doktor bul