Spor Hekimi Doktorları Hangi Hastalıklara Bakar ?

Spor Hekimi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) Hastalanan sporcunun şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Fiziki muayenesini yapmak,

c)Teşhise yönelik gerekli tetkikleri istemek,

d)Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek, tanı koymak,

e)Sağlık için spor yapmak isteyenler, kilo sorunu olanlar, spora başlamak veya çocuklarının spor ile ilgili yeteneklerini öğrenmek isteyenler için özel programlar yürütmek,

f)Sporcuların ve bireylerin kondisyon değerlendirmelerini yapmak,

g)Anaerobik kapasite ve güç ölçümlerini gerçekleştirmek ve laktik asit tayini yapmak,

h) Kas gücü ölçümü, kas gruplarının kuvvet dengesinin belirlenmesi, kas performansının geliştirilmesi ve sakatlıkların rehabilitasyonunda “Cybex” test cihazı kullanmak,

i)Kas-iskelet sistemi yaralanmalarında soğuk ve kompresyon(basınç) uygulamak,

j)Kas-iskelet sisteminden yaralanmış sporcunun tedavisini yapmak,

k)Spor yaralanmaları ve sporcularda görülen  diğer sağlık sorunlarının tanı ve tedavisini yapamak,

l)Sporcuların performans artırmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

m)Sporcunun sahadaki performansını ölçmek için saha testleri uygulamak,

n)Hasta veya hasta yakınına tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,

o)Amatör veya profesyonel sporcuların takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,

p)Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,

q)Vücut sağlığı ile ilgili hastalara tavsiye ve önerilerde bulunmak,

r)Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

s)Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve kontrolünden sorumlu olmak,