Fizyoloji Hangi Hastalıklara Bakar ?

İnsan vücudunun işleyişini subsellüler seviyeden sağlam bir vücuda kadar inceleyen Fizyoloji,insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden-sonuç bağlantılarını, bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkilerini inceleyen tıp bilimine Fizyoloji adı verilir.

Fizyoloji Hangi Hastalıklara Bakar ? Fizyoloji Bölümünün Görev Ve Sorumlulukları?

Fizyoloji Bölümünün görevleri şunlardır;

-Organizmaların en küçük yaşam birimi hücrelerdir. Fizyoloji hücreleri molekül seviyesinde inceler.

-Vücuttaki organ ve sistemlerinin görevleri, bu görevleri nasıl yerine getirdiği ve bunları etkileyen faktörler inceler.

-Canlının tüm sistemleri bir bütün olarak incelenir.

Fizyoloji Doktorları Doktor Çalışma Listesi için doktor bak butonunu tıklayınız.

doktor bul