Edirne Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Doktorları