Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Doktorlarının İsimleri