Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Bölümleri

Beslenme ve Diyet
Beyin ve Sinir Cerrahi
Alerjik Hastalıklar
Cildiye (Dermatoloji)
Çocuk Alerji
Çocuk Cerrahi
Çocuk Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk Kardiyoloji
Acil Servis
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Ruh Sağlığı
Diyaliz Ünitesi
Endokrinoloji
Fizik Tedavi
Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları / Dahiliye
İntaniye
Kalp Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Laboratuvarlarımız
Nefroloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Radyoloji Ünitemiz
Romatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Uyku Bozuklukları Merkezi
Yanık Tedavi Merkezi
Yenidoğan Ünitesi
Tıbbi Genetik Ünitesi
Palyatif Bakım Merkezi
Sporcu Sağlığı Merkezi
Yoğun Bakım Ünitesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi