Çorum Erol Olçok Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Çorum Erol Olçok Hastanesi Tıbbi Bölümleri

ACİL
AİLE HEKİMİ
ANATOMİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BEYİN CERRAHİSİ
CİLDİYE
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
ÇOCUK SAĞLIĞI
DİŞ TABİBİ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
ENFEKSİYON
FİZİK TEDAVİ
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HEMATOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP VE DAMAR CERRAHI
KARDİYOLOJİ
KULAK BURUN BOĞAZ
NEFROLOJİ
NEONATOLOJİ
NÖROLOJİ
NÜKLEER TIP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
RADYODİAGNOSTİK
ROMATOLOJİ
RUH SAĞLIĞI
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
TIBBİ ONKOLOJİ
ÜROLOJİ