Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda en fazla görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları üriner sistemde mikropların üremesi anlamına gelmektedir. Her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Çocuklarda görülme oranı ise %2’dir.

Bakteriler, virüsler ve mantarların neden olduğu hastalık henüz gelişmekte olan böbrekler için oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği ile sonlanabilir.Bu nedenle tedavi oldukça önemlidir.Hastalığın belirtileri karın ağrısı, bulantı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, kusma, ateş, iştahsızlık, titreme, ishal belirtileri ile kendini gösterebilir. Tuvalet eğitimi olan bir çocuğun altını ıslatmaya başlaması, idrarın bulanık ve kötü kokulu olması idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir.

Bebeklerde enfeksiyon bulgularının anlaşılması zorlaşabilir. Küçük yaştaki bir çocukta muayene bulgusu olmaksızın ateş görülüyorsa idrar yolu enfeksiyonundan şüphe edilebilir.İdrar tahlili ve idrar kültürü ile hastalığın tanısı yapılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunun tekrarlaması durumunda altta yatan ürolojik bir sorun olup olmadığı araştırılmalıdır.İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Çocukluk Çağında Ki Yaş Gruplarına Göre Belirtileri Şunlardır;

Yenidoğan ve süt çocuğu:Vücut sıcaklığının belirgin düşük veya yüksek olması, büyüme geriliği, kusma, ishal, huzursuzluk, sarılık, kötü kokulu idrar.

Okul öncesi:Okul öncesinde idrar yolu enfeksiyonlarının belirtileri karın ağrısı, kusma, ishal, anormal işeme şekli, kötü kokulu idrar, ateş, büyüme geriliği.

Okul dönemi:Okul döneminde ki çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon belirtileri ise idrar yaparken yanma, sık idrar yapma, karın ağrısı, anormal işeme şekli,kötü kokulu idrar, ateşdir.