Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ  BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1. Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,
2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,
3. İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
4. İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ  BİRİMİ İLETİŞİM

Sağlık Memuru   0 224 295 6156
Hemşire     0 224 295 6162
V.H.K.I    0 224 295 6162

 

E-Posta  :      bursa.izleme@saglik.gov.tr