Bursa İl Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Ve Aşı Birimi

BURSA İL SAĞLIĞI BULAŞICI HASTALIKLAR  VE AŞI BİRİMİ

-Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, 

-Bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak ve sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, 

-Halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamaktır.

BULAŞICI HASTALIKLAR KONTROL PROGRAMLARI BİRİMİ TELEFON REHBERİ

 Uzm.Doktor     Birim Sorumlusu     808 30 42
Uzm.Doktor     Şube Tabibi     808 31 99
Doktor     Şube Tabibi     808 30 40
Sağlık Memuru     Epidemiyoloji(Kuduz-Boğmaca)     808 30 44
Hemşire     Epidemiyoloji (Kızamık- SPSS)     808 30 44

Birim Fax No               224 53 03