Astigmat

Sık görülen bir göz hastalığı olan astigmat, her yaşta insanda görülebilir ancak genel olarak doğuştan gelir.

Gözün en önünde bulunan kornea adında şeffaf kavisli yapının biçimindeki düzensizlikler ya da göz içindeki merceğin yapısındaki pürüzler nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunudur.

Gözün kırma değeri, dikey ve yatay eksendeki kırma güçlerinin ortalamasıdır. Dikey ve yatak eksenin kırma gücü normalde birbirine eşit ya da yakındır. Astigmat bir eksen diğer eksenden daha fazla ya da daha az kırılması ile ortaya çıkar. Astigmatta kornea normal yuvarlak halinde değildir, oval yani yumurta şeklindedir.

Kişiler nesneleri net ve düzgün göremezler. . Miyop ya da hipermetroptan farklı olarak, astigmatta kişiler nesneleri yakın veya uzak olması fark etmeksizin bulanık görürler. Otobüsün yazılarını biraz uzakta iken okumakta zorlanırlar.

Miyop ve hipermetrop olan kişilerde de görülebilir ve gözlük ya da lens ile düzeltilebilir.

Astigmat Nedenleri

Astigmatın nedenleri şunlardır;

-Kalıtsal (Genetik)

-Keratokonus hastalığı

-Kaza veya travma

Astigmatın Belirtileri

Astigmatı olan kişilerde en sık görülen belirti bulanık görmedir. Diğer belirtiler ise şunlardır;

-Bozuk görme

-Gece araç kullanırken görmede zorlanma

-Uzun süreli okuma veya bir şeye odaklanma sonrası gözde yorgunluk hissi

-Gözleri kısarak bakma

-Göz tahrişi

-Baş ağrısı

-Gölgeli görme

Astigmatın Tanısı

Göz muayenesinin ardından astigmat testi, görme keskinliği testi yapılabilir, keratometre adı verilen yöntemle korneanızın kavisi ölçülebilir.

Astigmatın Tedavisi

Çoğunlukla numaralı gözlük ya da kontakt lens kullanımı ile çözülebilen bir görme kusurudur. Kişilerin hayat kalitesini çok düşüren durumlarda ise hekim uygun görürse lazerli göz ameliyatı ya da belirli astigmat türlerini düzeltmeye yönelik kornea ameliyatı yapılabilir.
Astigmat tedavisi ile ilgili doktorların doktor çalışma listesi için giriş yapınız.