Akciğer Pıhtısı

Diğer adı Akciğer Pıhtısı olan Akciğer embolisi, kan pıhtılarının akciğerde bulunan atardamarları tıkaması sonucu yaşanan ciddi bir hastalıktır.

Genellikle bacaklarda ki kirli kanın taşınmasından sorumlu olan toplardamarda ki kan pıhtılarının akciğer atardamarlarını tıkaması nedeniyle yaşanır.

Ancak nadirde olsa vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtıda akciğer embolisine sebep olabilir.

Akciğer Pıhtısı Nedir? Akciğer Pıhtısı Ölüme Neden Olur Mu?

Akciğerde pıhtı nedeniyle yaşanan tıkanıklık akciğerlere kan akışını engellerse, hayati tehlike yaşanabilir. Ancak hızlı tedavi, ölüm riskini büyük ölçüde azaltır ve tam iyileşme sağlayabilir.

Akciğer Pıhtısı (Akciğer embolisi) Belirtileri Nelerdir?

Akciğer Pıhtısı (Akciğer embolisi) belirtileri, pıhtıların boyutuna ve altta yatan akciğer ya da kalp hastalığı olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yaygın olarak görülen belirtiler ise şunlardır;

-Nefes darlığı. Karakteristik olarak aniden ortaya çıkar ve eforla birlikte kötüleşme eğilimi gösterir.

-Göğüs ağrısı. Derin nefes alındığında, öksürürken, yemek yerken, eğilirken ya da hareketsiz durulduğunda artabilir. Göğüs ağrısı eforla daha kötü hale gelir; ancak dinlenmekle geçmez.

-Öksürük. Kanlı ve balgamlı öksürük görülebilir.

-Sırtta ağrı

-Aşırı terleme

-Sersemlik ya da Bayılma

-Mavi dudak ve tırnaklar

-Genellikle baldırda ortaya çıkan bacak ağrısı, kızarıklık veya şişme

-Nemli ve soluk cilt (siyanoz)

-Vücut ısısında yükselme

-Aşırı terleme

-Hızlı veya düzensiz kalp atışı

-Baş dönmesi veya fenalık hissi

Akciğer Embolisi Tanısı Ve Tedavisi

Kalp ve akciğer hastalıkları olan kişilerde akciğer embolisinin teşhisi biraz zor olabilmektedir.Bu nedenle testler büyük önem taşır. Fizik muayene (bacaklarda ve kollarda pıhtı oluşmasının kontrol edilmesi), kalp ve akciğerlerin dinlenmesi ve kan basıncının kontrolü sağlanabilir.

Akciğer embolisi tanısı için, kan testleri, röntgen, Ultrason, Ekokardiyografi, Elektrokardiyogram, Pulmoner V/Q taraması, MRI testlerinden bir ya da bir kaçı ile aciğerlerde hangi kısımların hava ve kan akışının sağlandığı kontrol edilebilir ve hastalığın tanısı konulur.

Akciğer embolisi tedavisinde tedavi emboli büyümesini önlemeyi ve yeni pıhtı oluşumunu engellemeyi amaçlar. Yaygın olarak uygulanan tedavi yöntemleri ise,

-Antikoagülan olarak bilinen kan sulandırıcı ilaçlar,

-Pıhtı giderme: Pıhtının parçalanması veya damardan dışarı çekilmesi amacıyla özel cihazlar kullanılarak yürütülebilir.

İnferior Vena Kava Filtresi: Bacaklardan kalbe giden alt vena kava ana damarına kateter ile filtre yerleştirilmesi işlemidir.

-Cerrahi: Kateter kullanılarak kan damarlarına ulaşılır ve kan pıhtıları alınabilir.

Göğüs hastalıkları Doktor çalışma cetveline ya da doktor listesine aşağıdaki Kocaeli Doktor Bul sistemimizden ulaşabilirsiniz.

doktor bul